fbpx

Dhaka


Bangladesh

Launch Schedule

Sundarban 12

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 45 PM

01712 811092 | 01724 955600

Sundarban 11

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 45 PM

01719784980 | 01711358838

Sundarban 10

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 45 PM

01773 220011 | 01758 11 30 11

Sundarban 8

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 30 PM

01711441028

Parabat 12

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 45 PM

01789 448088

Parabat 11

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 45 PM

01711 33 06 42

Parabat 10

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 45 PM

01711344745

Parabat 9

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 45 PM

01711344747

Parabat 7

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 30 PM

01711344745

Parabat 2

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 15 PM

01711276597

KirtonKhola 10

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 45 PM

01771497432

KirtonKhola 2

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 30 PM

Tipu 7

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 15 PM

01753 945610 | 01777 683996 | 01777 683997

Kamal Khan 1

Dhaka- Barisal or Barisal to Dhaka 08. 45 PM

01711324629